Din hjälp innan det händer!

Våra tjänster

Knoden AB är idag ett företag som arbetar med utbildning, rådgivning och övning inom kris- och riskhantering. Vi kan också hjälpa till med ert systematiska arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete - eftersom det är det vi kan bäst.

Några av de tjänster som Knoden AB tillhandahåller:

• Krishantering
• Riskhantering
• Risk- och sårbarhetsanalys (kommer inom kort)
• Krisberedskapsövningar
• Ledarskap och organisationsutveckling
• Brandsäkerhet, Systematiskt Brandskyddsarbete
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (kommer inom kort)