Din hjälp innan det händer!

Välkommen till Knoden AB

Det lilla konsultbolaget med de stora kontakterna

Vi hjälper våra kunder att skapa förutsättningar för att möta det oförberedda. Hos oss kan du få hjälp med din kris- och riskhantering och andra systematiska arbetsuppgifter som åläggs stora som små företag och organisationer.

Förutom rent konsultativa uppdrag och rådgivning, har vi även mångårig erfarenhet av att utvärdera och utveckla krislednings- och riskhanteringssystem samt att arrangera utbildningar och övningar inom dessa områden. Vi delar gärna med oss våra erfarenheter och lärdomar från händelser och situationer som vi upplevt.

 

 

Vad vet ni om hur en folksamling rör sig i er miljö?

Till vardags eller om något allvarligt inträffar?

Det kan handla om folkmassor som är i rörelse under panikartade situationer som terrorattentat, skolskjutningar, olyckor eller naturkatastrofer – men det kan också handla om hur människorna rör sig under arrangemang och event av olika slag eller hur man förflyttar sig i offentliga miljöer.

Vi kan simulera din miljö och testa olika scenarier så du kan analysera och optimera små eller stora flöden av människor. Oavsett om det rör sig om en skola, ett sjukhus, en stad, en arena, ett event, ett köpcenter, ett fartyg eller ett terminalområde av något slag – ja, då kan vi hjälpa er att få koll på läget.

Klicka här för att läsa mer

Krishanteringskurs för företag!

Denna kurs anpassar vi helt utefter era förutsättningar. Vi fokuserar på människan och vad som händer i samband med olika typer av kris.

Likt sjöfartskursen är fokus med denna utbildning krishantering och mänskligt beteende. Utbildningen blandas med teoretisk utbildning, berättelser om händelser som våra instruktörer upplevt samt studier av verkliga händelser.

Dessa kurser är mycket uppskattade eftersom man dels får en inblick i varför vi reagerar och agerar så olika då det händer något oförutsett och dels får dessa teorier kopplade till verkliga händelse

Klicka här för att läsa mer