Din hjälp innan det händer!

Ledarskap och organisationsutveckling

En bestående förändring eller utveckling av verksamheten och/eller organisationen kräver att människorna bakom är motiverade….

Att genomföra en organisationsutveckling eller verksamhetsutveckling kräver ofta hjälp utifrån. Filosofin brukar vara att organisationskonsulterna presenterar ”sitt” förslag till lösning, men allt för ofta känner organisationen, eller delar av den, att var det detta vi ville åstadkomma? Resultatet kan leda till sprickor i organisationen och att medarbetare känner sig överkörda vilket då istället leder till ett sämre resultat än förväntat och som också kan avspegla sig i arbetsmiljöproblem.

Vad skiljer då Knodens arbetsmetodik från andra managementkonsulters metodik?
I grund och botten arbetar vi som traditionella managementkonsulter, men vi har förändrat vår arbetsmetodik där vi fokuserar på människorna som berörs för att få dessa motiverade till det förändrings- och utvecklingsarbete som förestår.

Av erfarenhet har vi lärt oss att vägen till framgång handlar om att släppa på gamla lagar. Organisationen är inte som en datamaskin som beter sig förutsägbart utefter program, kommandon och instruktioner, utan organisationen består av organiska system som har en oändlig potential om man hanterar den rätt.

Vår målsättning är givetvis att hjälpa er att förverkliga era tankar, idéer och visioner som skall leda till bättre arbetsklimat, utveckla verksamheten och era affärer.

Vilka är vi i Knoden AB?
Vi är en del i ett nätverk av professionella yrkesmänniskor som arbetar med management consulting, där alla har en gedigen kompetens samt att vi har ett gemensamt synsätt på hur att arbeta med organisationsutveckling. Vår personal har stor erfarenhet från HR-arbete i både offentlig miljö som i det privata näringslivet och Försvarsmakten.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar.