Din hjälp innan det händer!

Övning ger färdighet!

Vi har stor erfarenhet i att arrangera övningar och är inte främmande för att sätta upp allt från enklare skrivbordsövningar till komplexa övningsscenarier där organisationens alla funktioner övas.

Vi kan skräddarsy övningsupplägg för att träna er krisberedskap på olika nivåer som är realistiska för just er verksamhet och ert geografiska område. Övningarna kan inrikta sig mot enskilda beslutsfattare till kompletta organisationer och andra berörda aktörer, nivå och omfattning avgör ni.

Vi kan skapa virtuella miljöer som ni känner igen er i och där ni får träna såväl ledning som krisledningsgrupper och beslutsfattande i den egna räddningstjänstorganisationen om sådan finns (t.ex. i kommuner eller vid vissa industrier). Scenarierna bygger vi med er hjälp så att de relaterar till er verksamhet och er miljö. Vi kan även lägga till andra påverkande element som media, oroliga anhöriga och nyfikna i största allmänhet.

En viktig del av att öva och träna är att få svar på frågorna om organisationens krisberedskap och krisledningssystem fungerar i verkligheten samt hur vi kan förbättra den övade organisationens förmågor. Våra erfarenheter av att genomföra och utvärdera övningar, analysera etablerade arbetsmetoder kontra styrande dokument, kommer att ger er bra underlag med råd och rekommendationer om eventuella åtgärder.